Make your own free website on Tripod.com

MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA

JAWATANKUASA TEKNIK PERMAINAN BOLA KERANJANG

 

BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU

KEJOHANAN BOLA KERANJANG MSSM 2005

 

MSS

SELANGOR

L12

P12

L18

P18

 

 

 

 

 

Dengan ini disahkan bahawa pelajar di bawah ini ialah pelajar di sekolah sepertimana yang disenaraikan di bawah:

 

BIODATA PEMAIN

Nama Pelajar

 

 

No Pendaftaran

 

Tarikh Lahir

 

No SB/ KP

 

Tinggi

 

Berat

 

Nama Sekolah

 

Alamat Sekolah

 

Alamat Rumah

 

Telefon

Sekolah

 

Rumah

 

*Disertakan salinan Surat Beranak @ Kad Pengenalan Pelajar yang telah disahkan.

 

Dengan ini  saya sahkan bahawa semua maklumat dalam borang ini adalah benar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(                                                                    )

Tandatangan Pengerusi Teknik Permainan Bola Keranjang MSS Negeri

(                                                                     )

Tandatangan Guru Besar

dan Cop Rasmi Sekolah

(                                                                     )

Tandatangan S/U Agung

dan Cop Rasmi MSS Negeri