Make your own free website on Tripod.com

PENGELOLAAN PERLAWANAN (countdown to play-off)

Semua pegawai, pemain dari pasukan wajib mematuhi Jadual ‘countdown to play-off’ seperti berikut :

 

Bil.

MASA SEBELUM PERLAWANAN

PERKARA

TINDAKAN

1

30 minit

Ketibaan pegawai dan pemain pasukan serta pegawai-pegawai pertandingan di venue perlawanan seperti di jadual

Pengurus

Pemain

Pegawai

(Refree,

Umpire)

Pegawai meja

 

2

20 minit

Jurulatih atau wakilnya memberi senarai serta nombor pemain-pemain, nama jurulatih dan penolongnya kepada pegawai meja.

Pegawai meja menyediakan score sheet untuk perlawanan.

Refree bertanggung jawab mensahkan  gelanggang, jam pertandingan dan alat-alat teknikal yang diperlukan dalam perlawanan termasuk scoresheet.  Beliau juga perlu memilih 2 biji bola pertandingan yang diguna dan tandakannya.  Selepas bola ditentukan, bola ini tidak boleh dipinjam oleh mana-mana pasukan untuk latihan sebelum perlawanan dimulakan.

Kedua-dua pasukan memanaskan badan di dalam gelanggang pertandingan.

Jurulatih

Pegawai meja

 

 

 

 

Refree

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemain

3

10 minit

Kedua-dua jurulatih akan mensahkan nama dan nombor pemain-pemain masing-masing, menandakan 5 pemain yang akan bermula perlawanan tersebut, tandakan captain pasukan dan tandatangan di scoresheet.  Jurulatih pasukan A perlu menandatangani scoresheet dahulu.

Refree perlu memastikan scorer menyediakan scoresheet dengan betul dan kedua-dua jurulatih telah menandatangani scoresheet tersebut.

 

 

 

 

 

Ketua jurulatih

Scorer

 

 

 

 

 

 

Refree

Scorer

4

6 minit

Refree akan meminta pemain-pemain kedua-dua pasukan masuk kegelanggang,

Beratur dalam barisan berdepan dengan pasukan lawan.

Pegawai akan memeriksa kuku tangan pemain dan juga pemain tidak memakai benda yang akan membahayakan diri dan pemain lain.

Pegawai meminta pemain-pemain kedua-dua pasukan berjabat tangan.

Captain dan pemain-pemain akan bertukar cenderamata jika ada

 

Refree

Pemain

 

 

Pegawai

Pemain

 

 

Pegawai

pemain

5

3 minit

Refree akan menunjukkan isyarat 3 minit sebelum perlawanan dimulakan.  Pada masa ini, pemain-pemain boleh memulakan warm-up yang terakhir sebelum perlawanan dimulakan.

Refree

Pemain

6

2 minit

Pengurus dan jurulatih akan berjabat tangan dengan pasukan lawan dan menukar cenderamata jika ada dan juga bersalam dengan pegawai (refree dan umpire) dan juga pegawai meja

Pengurus

Jurulatih

Pegawai

Pegawai meja

7

1 min 30 saat

Refree akan meniup wisel dan meminta pemain tamatkan latihan/memanaskan badan keluar gelanggang

Pegawai

Pemain

8

1 minit

Refree perlu memastikan semua pemain berhenti warm-up and tiada pemain berada dalam gelanggang.

Refree

Pemain

 

9

30 saat

Refree akan meminta 5 pemain setiap yang telah di tanda oleh jurulatih masing-masing masuk ke gelanggang.

Captain setiap pasukan berjabat tangan dengan pegawai perlawanan dan pemain lain berjabat dengan pemain lawannya.

Pegawai

pemain

10

Perlawanan bermula

Pegawai perlawanan tidak boleh memakai jam tangan atau barang-barang kemas.  Refree akan memastikan kedua-dua pasukan bersiap sedia untuk memulakan perlawanan dan tiada pemain memakai barang larangan.  Refree mesti mengetahui siapa captain yang berada dalam gelanggang.

 

Pegawai

pemain

11

!0 minit masa perlawanan

Suku pertama

 

12

2 minit

Masa rehat, pemain tidak dibenar memasuk/berada di dalam gelanggang

 

13

30 saat sebelum bermula suku kedua

Timekeeper akan memberitahu refree masa masih tinggal 30 saat sebelum mula suku kedua.

Pada masa yang sama, refree akan meniup wisel meminta pemain masuk kegelanggang untuk memulakan perlawanan suku kedua.

Timekeeper

Refree

 

Pegawai

Pemain

14

10 minit masa perlawanan

Suku kedua

 

15

15 min/10min.

Rehat separuh masa pertama

 

16

3 min sebelum memulakan suku ketiga

Timekeeper mesti memberitahu refree masa masih tinggal 3 minit dan refree akan meniup wisel dan menunjukkan masa masih tinggal 3 minit sebelum suku ketiga dimulakan

Timekeeper

Refree

17

1 min 30 saat sebelum mula suku ketiga

Refree akan meniup wisel dan meminta pemain tamatkan latihan/memanaskan badan keluar gelanggang

Pegawai

Pemain

18

30 saat

Refree akan meniup wisel meminta pemain masuk kegelanggang untuk memulakan perlawanan suku ketiga.

Refree

Pemain

19

10 minit masa perlawanan

Suku ketiga

 

20

2 min

Masa rehat, pemain tidak dibenar memasuk/berada di dalam gelanggang

 

21

30 saat sebelum suku keempat

Timekeeper mesti memberitahu refree masa masih tinggal 30 saat dan refree akan meniup wisel dan meminta pemain masuk kegelanggang untuk memulakan perlawanan suku yang keempat.

Timekeeper

Pegawai

Pemain

22

10 mini masa perlawanan

Suku keempat

 

23

Jika seri, ada masa tambahan

2 minit

 

 

Masa Rehat.

 

 

Refree

24

30 saat sebelum mula masa tambahan

Timekeeper mesti memberitahu refree masa masih tinggal 30 saat dan refree akan meniup wisel dan meminta pemain masuk kegelanggang untuk memulakan perlawanan suku yang keempat.

Timekeeper

Pegawai

Pemain

25

5 minit

Masa tambahan

 

26

Jika masih seri

Ulang perkara 22 – 24 diatas

 

27

Perlawanan tamat

Pemain-pemain, jurulatih dan pengurus berjabat tangan dengan pasukan lawan dan juga berjabat dengan pegawai perlawanan dan pegawai meja.

Pemain

Jurulatih

Pengurus

Pegawai

Pegawai meja