Make your own free website on Tripod.com

JADUAL PERTANDINGAN BOLA KERANJANG MSSS 2005

 

3.5.2005 (L12 & P12)

 

Tempat : SM Hin Hua

 

PUSINGAN PERTAMA (L12)

 

KUMPULAN A KUMPULAN B KUMPULAN C

A1 - Petaling B1 H. Selangor C1 - Sepang

A2 - Gombak B2 S. Bernam C2 - Klang

A3 K. Selangor B3 K. Langat C3 H. Langat

 

PASUKAN KUMPULAN MASA GELANGGANG

 

1. A1 VS A2 L12 8.00 9.00 A.M. 1

2. B1 VS B2 L12 9.00 10.00 A.M. 1

3. C1 VS C2 L12 10.00 11.00 A.M. 1

4. A2 VS A3 L12 11.00 12.00 A.M. 1

5. B2 VS B3 L12 12.00 1.00 NOON 1

6. C2 VS C3 L12 1.00 2.00 P.M. 1

7. A3 VS A1 L12 2.00 3.00 P.M. 1

8. B3 VS B1 L12 3.00 4.00 P.M. 1

9. C3 VS C1 L12 4.00 5.00 P.M. 1

 

PUSINGAN PERTAMA (P12)

 

KUMPULAN A KUMPULAN B KUMPULAN C

A1 - Petaling B1 Gombak C1 K. Langat

A2 H. Langat B2 K. Selangor C2 - Sepang

A3 S. Bernam B3 H. Selangor C3 Klang

 

 

10. A1 VS A2 P12 8.00 9.00 A.M. 2

11. B1 VS B2 P12 9.00 10.00 A.M. 2

12. C1 VS C2 P12 10.00 11.00 A.M. 2

13. A2 VS A3 P12 11.00 12.00 A.M. 2

14. B2 VS B3 P12 12.00 1.00 NOON 2

15. C2 VS C3 P12 1.00 2.00 P.M. 2

16. A3 VS A1 P12 2.00 3.00 P.M. 2

17. B3 VS B1 P12 3.00 4.00 P.M. 2

18. C3 VS C1 P12 4.00 5.00 P.M. 2

 

UNDIAN KUMPULAN X DAN Y (PUSINGAN KEDUA) AKAN DIADAKAN

SELEPAS SEMUA PERTANDINGAN AWAL SELESAI DI GELANGGANG 1

 

4.5.2005 (L12 & P12)

 

Tempat : SM Hin Hua

 

PUSINGAN KEDUA (L12)

 

KUMPULAN X KUMPULAN Y

X1 Y1

X2 Y2

X3 Y3

 

PASUKAN KUMPULAN MASA GELANGGANG

 

19. X1 VS X2 L12 8.00 9.00 A.M. 1

20. Y1 VS Y2 L12 9.00 10.00 A.M. 1

21. X2 VS X3 L12 10.00 11.00 A.M. 1

22. Y2 VS Y3 L12 11.00 12.00 A.M. 1

23. X3 VS X1 L12 12.00 1.00 NOON 1

24. Y3 VS Y1 L12 1.00 2.00 P.M. 1

25. TEMPAT KE 3 DAN KE 4

X (NJ) VS Y(NJ) L12 4.00 5.00 P.M. 1

26. FINAL

X (J) VS Y (J) L12 5.00 6.00 P.M. 1

 

 

PUSINGAN KEDUA (P12)

 

KUMPULAN X KUMPULAN Y

X1 Y1

X2 Y2

X3 Y3

 

27. X1 VS X2 P12 8.00 9.00 A.M. 2

28. Y1 VS Y2 P12 9.00 10.00 A.M. 2

29. X2 VS X3 P12 10.00 11.00 A.M. 2

30. Y2 VS Y3 P12 11.00 12.00 A.M. 2

31. X1 VS X3 P12 12.00 1.00 NOON 2

32. Y2 VS Y3 P12 1.00 2.00 P.M. 2

33. TEMPAT KE 3 DAN KE 4

X (NJ) VS Y(NJ) P12 4.00 5.00 P.M. 2

34. FINAL

X (J) VS Y (J) P12 5.00 6.00 P.M. 2

 

PENYAMPAIAN HADIAH AKAN DIADAKAN DIGELANGGANG 1 SELEPAS

PERTANDINGAN AKHIR L12 & P12

 

4.5.2005 (L18 & P18)

 

Tempat : SMJK Kwang Hwa

 

PUSINGAN PERTAMA (L18)

 

KUMPULAN A KUMPULAN B KUMPULAN C

A1 H. Langat B1 - Gombak C1 - Sepang

A2 S. Bernam B2 - Petaling C2 K. Selangor

A3 - Klang B3 H. Selangor C3 K. Langat

 

 

PASUKAN KUMPULAN MASA GELANGGANG

 

1. A1 VS A2 L18 8.00 9.00 A.M. 1

2. B1 VS B2 L18 9.00 10.00 A.M. 1

3. C1 VS C2 L18 10.00 11.00 A.M. 1

4. A2 VS A3 L18 11.00 12.00 A.M. 1

5. B2 VS B3 L18 12.00 1.00 NOON 1

6. C2 VS C3 L18 1.00 2.00 P.M. 1

7. A3 VS A1 L18 2.00 3.00 P.M. 1

8. B3 VS B1 L18 3.00 4.00 P.M. 1

9. C3 VS C1 L18 4.00 5.00 P.M. 1

 

PUSINGAN PERTAMA (P18)

 

KUMPULAN A KUMPULAN B KUMPULAN C

A1 H. Langat B1 S. Bernam C1 - Gombak

A2 Klang B2 - Sepang C2 K. Selangor

A3 - Petaling B3 H. Selangor C3 K. Langat

 

10. A1 VS A2 P18 8.00 9.00 A.M. 2

11. B1 VS B2 P18 9.00 10.00 A.M. 2

12. C1 VS C2 P18 10.00 11.00 A.M. 2

13. A2 VS A3 P18 11.00 12.00 A.M. 2

14. B2 VS B3 P18 12.00 1.00 NOON 2

15. C2 VS C3 P18 1.00 2.00 P.M. 2

16. A3 VS A1 P18 2.00 3.00 P.M. 2

17. B3 VS B1 P18 3.00 4.00 P.M. 2

18. C3 VS C1 P18 4.00 5.00 P.M. 2

 

UNDIAN KUMPULAN X DAN Y (PUSINGAN KEDUA) AKAN DIADAKAN

SELEPAS SEMUA PERTANDINGAN AWAL SELESAI DI GELANGGANG 1

 

 

 

5.5.2005 (L18 & P18)

 

Tempat : SMJK Kwang Hwa

 

PUSINGAN KEDUA (L18)

 

KUMPULAN X KUMPULAN Y

X1 Y1

X2 Y2

X3 Y3

 

PASUKAN KUMPULAN MASA GELANGGANG

 

19. X1 VS X2 L18 8.00 9.00 A.M. 1

20. Y1 VS Y2 L18 9.00 10.00 A.M. 1

21. X2 VS X3 L18 10.00 11.00 A.M. 1

22. Y2 VS Y3 L18 11.00 12.00 A.M. 1

23. X3 VS X1 L18 12.00 1.00 NOON 1

24. Y3 VS Y1 L18 1.00 2.00 P.M. 1

25. TEMPAT KE 3 DAN KE 4

X (NJ) VS Y(NJ) L18 4.00 5.00 P.M. 1

26. FINAL

X (J) VS Y (J) L18 5.00 6.00 P.M. 1

 

PUSINGAN KEDUA (P18)

 

KUMPULAN X KUMPULAN Y

X1 Y1

X2 Y2

X3 Y3

 

27. X1 VS X2 P18 8.00 9.00 A.M. 2

28. Y1 VS Y2 P18 9.00 10.00 A.M. 2

29. X2 VS X3 P18 10.00 11.00 A.M. 2

30. Y2 VS Y3 P18 11.00 12.00 A.M. 2

31. X1 VS X3 P18 12.00 1.00 NOON 2

32. Y2 VS Y3 P18 1.00 2.00 P.M. 2

33. TEMPAT KE 3 DAN KE 4

X (NJ) VS Y(NJ) P18 4.00 5.00 P.M. 2

34. FINAL

X (J) VS Y (J) P18 5.00 6.00 P.M. 2

 

PENYAMPAIAN HADIAH AKAN DIADAKAN DIGELANGGANG 1

SELEPAS PERTANDINGAN AKHIR L18 & P18

 

 

6.5.2005 (L15 & P15)

Tempat : SMJK Kwang Hwa

 

PUSINGAN PERTAMA (L15)

 

KUMPULAN A KUMPULAN B KUMPULAN C

A1 - Gomabk B1 - Petaling C1 H. Langat

A2 - Klang B2 K. Selangor C2 H. Selangor

A3 Sabak Bernam B3 - Sepang C3 K. Langat

 

PASUKAN KUMPULAN MASA GELANGGANG

 

35. A1 VS A2 L15 8.00 9.00 A.M. 1

36. B1 VS B2 L15 9.00 10.00 A.M. 1

37. C1 VS C2 L15 10.00 11.00 A.M. 1

38. A2 VS A3 L15 11.00 12.00 A.M. 1

39. B2 VS B3 L15 12.00 1.00 NOON 1

40. C2 VS C3 L15 1.00 2.00 P.M. 1

41. A3 VS A1 L15 2.00 3.00 P.M. 1

42. B3 VS B1 L15 3.00 4.00 P.M. 1

43. C3 VS C1 L15 4.00 5.00 P.M. 1

 

PUSINGAN PERTAMA (P15)

 

KUMPULAN A KUMPULAN B

A1 - Petaling B1 H. Langat

A2 - Gombak B2 Sepang

A3 H. Selangor B3 K. Selangor

A4 S. Bernam B4 - Klang

 

44. A1 VS A2 P15 8.00 9.00 A.M. 2

45. A3 VS A4 P15 8.00 9.00 A.M. 3

46. B1 VS B2 P15 9.00 10.00 A.M. 2

47. B3 VS B4 P15 9.00 10.00A.M. 3

48. A1 VS A3 P15 10.00 11.00 A.M. 2

49. A2 VS A4 P15 10.00 11.00 A.M. 3

50. B1 VS B3 P15 11.00 12.00 NOON 2

51. B2 VS B4 P15 11.00 12.00 NOON 3

52. A4 VS A1 P15 12.00 1.00 P.M. 2

53. A2 VS A3 P15 12.00 1.00 P.M. 3

54. B4 VS B1 P15 1.00 2.00 P.M. 2

55. B2 VS B3 P15 1.00 2.00 P.M. 3

 

 

UNDIAN KUMPULAN X DAN Y (PUSINGAN KEDUA) AKAN DIADAKAN

SELEPAS SEMUA PERTANDINGAN AWAL SELESAI DI GELANGGANG 1

7.5.2005 (L15 & P15)

 

Tempat : SMJK Kwang Hwa

 

PUSINGAN KEDUA (L15)

 

KUMPULAN X KUMPULAN Y

X1 Y1

X2 Y2

X3 Y3

 

 

PASUKAN KUMPULAN MASA GELANGGANG

 

56. X1 VS X2 L15 8.00 9.00 A.M. 1

57. Y1 VS Y2 L15 9.00 10.00 A.M. 1

58. X2 VS X3 L15 10.00 11.00 A.M. 1

59. Y2 VS Y3 L15 11.00 12.00 A.M. 1

60. X3 VS X1 L15 12.00 1.00 NOON 1

61. Y3 VS Y1 L15 1.00 2.00 P.M. 1

62. TEMPAT KE 3 DAN KE 4

X (NJ) VS Y(NJ) L15 4.00 5.00 P.M. 1

63. FINAL

X (J) VS Y (J) L15 5.00 6.00 P.M. 1

 

PUSINGAN KEDUA (P15)

 

64. A(J) VS B(NJ) P15 8.00 9.00 A.M. 2

65. A(NJ) VS B(J) P15 9.00 10.00 A.M. 2

66. TEMPAT KE 3 DAN KE 4

KALAH(64) VS KALAH(65) P15 11.00 12.00 NOON 2

67. FINAL

MENANG(64) VS MENANG (65) P15 12.00 1.00 P.M. 2

 

PENYAMPAIAN HADIAH AKAN DIADAKAN DIGELANGGANG MASING-MASING

SELEPAS PERTANDINGAN AKHIR