Make your own free website on Tripod.com

PERTANDINGAN MSSS 2005

 

Tempat penginapan : UiTM, Shah Alam

Tempat Pertandingan : di sekitar Shah Alam

Tarikh Pertandingan : 24/4/05 hingga 29/4/05 (mungkin berubah)

 

JADUAL PERTANDINGAN BOLA KERANJANG MSSS 2005 (tarikh mungkin berubah)

 

24/4/05 (L12 & P12)

 

PUSINGAN PERTAMA (L12 & P12)

 

KUMPULAN A KUMPULAN B KUMPULAN C

A1 B1 C1

A2 B2 C2

A3 B3 C3

 

PASUKAN KUMPULAN MASA GELANGGANG

 

A1 VS A2 L12 8.00 9.00 A.M. 1

B1 VS B2 L12 9.00 10.00 A.M. 1

C1 VS C2 L12 10.00 11.00 A.M. 1

A2 VS A3 L12 11.00 12.00 A.M. 1

B2 VS B3 L12 12.00 1.00 NOON 1

C2 VS C3 L12 1.00 2.00 P.M. 1

A1 VS A3 L12 2.00 3.00 P.M. 1

B1 VS B3 L12 3.00 4.00 P.M. 1

C1 VS C3 L12 4.00 5.00 P.M. 1

 

A1 VS A2 P12 8.00 9.00 A.M. 2

B1 VS B2 P12 9.00 10.00 A.M. 2

C1 VS C2 P12 10.00 11.00 A.M. 2

A2 VS A3 P12 11.00 12.00 A.M. 2

B2 VS B3 P12 12.00 1.00 NOON 2

C2 VS C3 P12 1.00 2.00 P.M. 2

A1 VS A3 P12 2.00 3.00 P.M. 2

B1 VS B3 P12 3.00 4.00 P.M. 2

C1 VS C3 P12 4.00 5.00 P.M. 2

 

UNDIAN KUMPULAN X DAN Y (PUSINGAN KEDUA) AKAN DIADAKAN SELEPAS SEMUA PERTANDINGAN AWAL SELESAI DI GELANGGANG 1

 

 

25/4/05 (L12 & P12)

 

PUSINGAN KEDUA (L12 & P12)

 

KUMPULAN X KUMPULAN Y

X1 Y1

X2 Y2

X3 Y3

 

PASUKAN KUMPULAN MASA GELANGGANG

 

X1 VS X2 L12 8.00 9.00 A.M. 1

Y1 VS Y2 L12 9.00 10.00 A.M. 1

X2 VS X3 L12 10.00 11.00 A.M. 1

Y2 VS Y3 L12 11.00 12.00 A.M. 1

X1 VS X3 L12 12.00 1.00 NOON 1

Y2 VS Y3 L12 1.00 2.00 P.M. 1

TEMPAT KE 3 & KE 4

X (NJ) VS Y(NJ) L12 4.00 5.00 P.M. 1

FINAL

X (J) VS Y (J) L12 5.00 6.00 P.M. 1

 

X1 VS X2 P12 8.00 9.00 A.M. 2

Y1 VS Y2 P12 9.00 10.00 A.M. 2

X2 VS X3 P12 10.00 11.00 A.M. 2

Y2 VS Y3 P12 11.00 12.00 A.M. 2

X1 VS X3 P12 12.00 1.00 NOON 2

Y2 VS Y3 P12 1.00 2.00 P.M. 2

TEMPAT KE 3 & KE 4

X (NJ) VS Y(NJ) P12 4.00 5.00 P.M. 2

FINAL

X (J) VS Y (J) P12 5.00 6.00 P.M. 2

 

PENYAMPAIAN HADIAH AKAN DIADAKAN DIGELANGGANG MASING-MASING SELEPAS PERTANDINGAN AKHIR

 

 

26/4/05 (L15 & P15)

 

PUSINGAN PERTAMA (L15 & P15)

 

KUMPULAN A KUMPULAN B KUMPULAN C

A1 B1 C1

A2 B2 C2

A3 B3 C3

 

 

PASUKAN KUMPULAN MASA GELANGGANG

 

A1 VS A2 L15 8.00 9.00 A.M. 1

B1 VS B2 L15 9.00 10.00 A.M. 1

C1 VS C2 L15 10.00 11.00 A.M. 1

A2 VS A3 L15 11.00 12.00 A.M. 1

B2 VS B3 L15 12.00 1.00 NOON 1

C2 VS C3 L15 1.00 2.00 P.M. 1

A1 VS A3 L15 2.00 3.00 P.M. 1

B1 VS B3 L15 3.00 4.00 P.M. 1

C1 VS C3 L15 4.00 5.00 P.M. 1

 

A1 VS A2 P15 8.00 9.00 A.M. 2

B1 VS B2 P15 9.00 10.00 A.M. 2

C1 VS C2 P15 10.00 11.00 A.M. 2

A2 VS A3 P15 11.00 12.00 A.M. 2

B2 VS B3 P15 12.00 1.00 NOON 2

C2 VS C3 P15 1.00 2.00 P.M. 2

A1 VS A3 P15 2.00 3.00 P.M. 2

B1 VS B3 P15 3.00 4.00 P.M. 2

C1 VS C3 P15 4.00 5.00 P.M. 2

 

UNDIAN KUMPULAN X DAN Y (PUSINGAN KEDUA) AKAN DIADAKAN SELEPAS SEMUA PERTANDINGAN AWAL SELESAI DI GELANGGANG 1

 

 

27/4/05 (L15 & P15)

 

PUSINGAN KEDUA (L15 & P15)

 

KUMPULAN X KUMPULAN Y

X1 Y1

X2 Y2

X3 Y3

 

PASUKAN KUMPULAN MASA GELANGGANG

 

X1 VS X2 L15 8.00 9.00 A.M. 1

Y1 VS Y2 L15 9.00 10.00 A.M. 1

X2 VS X3 L15 10.00 11.00 A.M. 1

Y2 VS Y3 L15 11.00 12.00 A.M. 1

X1 VS X3 L15 12.00 1.00 NOON 1

Y2 VS Y3 L15 1.00 2.00 P.M. 1

TEMPAT KE 3 & KE 4

X (NJ) VS Y(NJ) L15 4.00 5.00 P.M. 1

FINAL

X (J) VS Y (J) L15 5.00 6.00 P.M. 1

 

X1 VS X2 P15 8.00 9.00 A.M. 2

Y1 VS Y2 P15 9.00 10.00 A.M. 2

X2 VS X3 P15 10.00 11.00 A.M. 2

Y2 VS Y3 P15 11.00 12.00 A.M. 2

X1 VS X3 P15 12.00 1.00 NOON 2

Y2 VS Y3 P15 1.00 2.00 P.M. 2

TEMPAT KE 3 & KE 4

X (NJ) VS Y(NJ) P15 4.00 5.00 P.M. 2

FINAL

X (J) VS Y (J) P15 5.00 6.00 P.M. 2

 

PENYAMPAIAN HADIAH AKAN DIADAKAN DIGELANGGANG MASING-MASING SELEPAS PERTANDINGAN AKHIR

 

 

28/4/05 (L18 & P18)

 

PUSINGAN PERTAMA (L18 & P18)

 

KUMPULAN A KUMPULAN B KUMPULAN C

A1 B1 C1

A2 B2 C2

A3 B3 C3

 

PASUKAN KUMPULAN MASA GELANGGANG

 

A1 VS A2 L18 8.00 9.00 A.M. 1

B1 VS B2 L18 9.00 10.00 A.M. 1

C1 VS C2 L18 10.00 11.00 A.M. 1

A2 VS A3 L18 11.00 12.00 A.M. 1

B2 VS B3 L18 12.00 1.00 NOON 1

C2 VS C3 L18 1.00 2.00 P.M. 1

A1 VS A3 L18 2.00 3.00 P.M. 1

B1 VS B3 L18 3.00 4.00 P.M. 1

C1 VS C3 L18 4.00 5.00 P.M. 1

 

A1 VS A2 P18 8.00 9.00 A.M. 2

B1 VS B2 P18 9.00 10.00 A.M. 2

C1 VS C2 P18 10.00 11.00 A.M. 2

A2 VS A3 P18 11.00 12.00 A.M. 2

B2 VS B3 P18 12.00 1.00 NOON 2

C2 VS C3 P18 1.00 2.00 P.M. 2

A1 VS A3 P18 2.00 3.00 P.M. 2

B1 VS B3 P18 3.00 4.00 P.M. 2

C1 VS C3 P18 4.00 5.00 P.M. 2

 

UNDIAN KUMPULAN X DAN Y (PUSINGAN KEDUA) AKAN DIADAKAN SELEPAS SEMUA PERTANDINGAN AWAL SELESAI DI GELANGGANG 1

 

 

29/4/05 (L18 & P18)

 

PUSINGAN KEDUA (L18 & P18)

 

KUMPULAN X KUMPULAN Y

X1 Y1

X2 Y2

X3 Y3

 

 

PASUKAN KUMPULAN MASA GELANGGANG

 

X1 VS X2 L18 8.00 9.00 A.M. 1

Y1 VS Y2 L18 9.00 10.00 A.M. 1

X2 VS X3 L18 10.00 11.00 A.M. 1

Y2 VS Y3 L18 11.00 12.00 A.M. 1

X1 VS X3 L18 12.00 1.00 NOON 1

Y2 VS Y3 L18 1.00 2.00 P.M. 1

TEMPAT KE 3 & KE 4

X (NJ) VS Y(NJ) L18 4.00 5.00 P.M. 1

FINAL

X (J) VS Y (J) L18 5.00 6.00 P.M. 1

 

X1 VS X2 P18 8.00 9.00 A.M. 2

Y1 VS Y2 P18 9.00 10.00 A.M. 2

X2 VS X3 P18 10.00 11.00 A.M. 2

Y2 VS Y3 P18 11.00 12.00 A.M. 2

X1 VS X3 P18 12.00 1.00 NOON 2

Y2 VS Y3 P18 1.00 2.00 P.M. 2

TEMPAT KE 3 & KE 4

X (NJ) VS Y(NJ) P18 4.00 5.00 P.M. 2

FINAL

X (J) VS Y (J) P18 5.00 6.00 P.M. 2

 

PENYAMPAIAN HADIAH AKAN DIADAKAN DIGELANGGANG MASING-MASING SELEPAS PERTANDINGAN AKHIR